News and Article
XAV HitKit 35LS ที่สุดแห่งความคุ้มค่า

XAV HitKit 35LS “Nearfield” mini monitor speaker kit

     โครงงานประกอบลำโพงสไตล์มินิ มอนิเตอร์ ที่ออกแบบมาสำหรับการฟังใกล้ๆ (Nearfield Listening) เหมาะที่ใช้ในห้องที่มีพื้นที่ขนาดเล็ก หรือห้องที่จำเป็นต้องใช้ระดับความดังที่ต่ำกว่าในห้องฟังเพลง เช่น ในออฟฟิศ ในคอนโดมิเนียม ในห้องนอน ห้องอาหาร ฯลฯ โดยยังคงให้ดุลย์น้ำเสียง (Tonal Balance) รายละเอียดเสียง (Resolution) และสมรรถนะด้านการระบุตำแหน่งเสียง/ขนาดของสถานที่บันทึกเสียง (Image/Soundstage) ได้อย่างลำโพงมอนิเตอร์ชั้นดี

     แนวทางการออกแบบ มาจากการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบลำโพงมินิ มอนิเตอร์ จากเอกสารของ BBC (British Broardcasting Corperation) รวมถึงการศึกษาในเรื่องของ Psychoacoustics (ศาสตร์เกี่ยวกับการการได้ยิน และการตีความของสมองว่าเสียงนั้นๆ มีลักษณะเช่นไร) นำมาสู่การออกแบบที่แตกต่างจากลำโพงทั่วๆไป ทั้งเรื่องความถี่ต่ำ (Bass Loading) และวงจรตัดแบ่งความถี่ (Passive Crossover Network)

Bass/midrange XAW

     เบสส์/มิดเรนจ์ขนาด 5 ¼” โครงโลหะสแตมป์ชนิดหนาพิเศษเพื่อป้องกันเรสโซแนนท์

     กรวยชนิด Pulp Coated Diaphragm ที่ได้ชื่อว่าให้ฮาร์มอนิคส์ที่สอดคล้องกับเสียงดนตรีอคูสติคส์ได้ดีเป็นพิเศษ ขึ้นรูปจากกระดาษแล้วเคลือบผิวด้วยสารโพลีเมอร์สูตรพิเศษ ที่มีคุณสมบัติในการเก็บและสลายเรสโซแนนท์ได้ดี ทำให้มี การตอบสนองความถี่ที่ราบเรียบ มีการโรล-ออฟ (Roll-off) ที่นุ่มนวล

     ดัสท์แค็ป (Dust Cap) ทำจากผ้าอาบน้ำยาเป็นวัสดุจำพวก High Loss เพื่อเสียงกลางที่สะอาด บริสุทธิ์ไม่มีสัญญาณแปลกปลอมที่เกิดจากตัวดัสท์แค็ปมารบกวน

     เบสส์/มิดเรนจ์ยังใช้ขอบ (Surround) ที่ทำจาก Neoprene Rubber เพื่อการใช้งานที่ยาวนาน เบสส์/มิดเรนจ์รุ่นนี้ตอบสนองความถี่ได้กว้างมาก ความถี่ด้านบนขึ้นไปได้ถึง 5 kHz แล้วค่อยโรยตัวตกลงมาด้วยความชันประมาณ 10dB/Octave และมีความถี่ต่ำตอนที่ยังไม่ติดตั้งกับตู้ (Fs) ที่ลงไปได้ต่ำลึกเป็นพิเศษที่ 50.8 Hz!! ค่าการหยุ่นตัวเมื่อเทียบเป็นปริมาตรอากาศหรือ VAS = 16.29 Litre และยังมีค่าการหยุดการสั่นค้างเมื่อสัญญาณสิ้นสุดหรือ Qts = 0.488 พอดีสำหรับการใช้งานในระบบตู้ปิดขนาด 5-7 ลิตร ที่จะให้ความถี่ต่ำที่มีพร้อมทั้งปริมาณและคุณภาพจากไดรเวอร์ขนาดนี้

Tweeter : XAT 25SCD

     ไดอะแฟรมเป็นชนิด Silk Coated Dome ขนาด 25mm ที่มีน้ำหนักเบาและเก็บสลายเรสโซแนนท์ได้ดี โดมชนิดนี้มีจุด เด่นที่ให้ฮาร์มอนิคส์ ให้ความกังวานของหางเสียงความถี่สูงๆที่นุ่มนวลเป็นธรรมชาติ

ด้านหลังโดมมี Air Chamber ทำให้มีความถี่เรส โซแนนท์ที่นุ่มนวล และลงได้ต่ำถึง 1,000 Hz (ด้านบนขึ้นไปได้ถึง 20 kHz)

     การที่ทวีตเตอร์มีวอยซ์คอยล์ขนาดเท่าๆกับขนาด วอยซ์คอยล์ของเบสส์/มิดเรนจ์ ทำให้มุมการกระจายเสียงบริเวณจุดตัดแบ่งความถี่ของไดรเวอร์ทั้งสองใกล้เคียงกันให้ความกลม กลืนของเสียงบริเวณจุดตัดแบ่งความถี่ ที่สอดประสานเป็นเนื้อเดียวกัน

Enclosure :

     เบสส์โหลดดิ้งแบบลำโพงตู้ปิด ปริมาตรตู้ 6 ลิตรเพื่อให้ได้ค่า Qtc หรือค่า Q ของระบบ = 0.94 เจตนาให้มีการตอบสนองความถี่โด่งขึ้นเล็กน้อยช่วง 150-400 Hz เพื่อชดเชยดุลย์น้ำเสียงของลำโพงที่ใช้ฟังเบาๆ หรือฟังใกล้ๆ

     ความถี่ต่ำมีจุด -3dB ในห้องไร้เสียงสะท้อนที่ 75 Hz แต่ในการใช้งานจริงในห้องทั่วไป ความถี่ที่ต่ำจะถูกยกขึ้นมาจากการเสริมของห้อง ทำให้จุด -3dB เลื่อนลงไปอยู่ที่ประมาณ 65 Hz

     ลำโพงตู้ปิดไดอะแฟรมของเบสส์/มิดเรนจ์มีการเคลื่อน ตัวออกจากจุดเซ็นเตอร์น้อยกว่าลำโพงตู้เปิด (เพราะมีมวลอากาศที่ถูกปิดขังตายอยู่คอยต้านไว้) ทำให้ได้เสียงกลางที่มีสะอาด บริสุทธิ์กว่า

     ผนังตู้ไม้ใช้ไม้พาราอัดประสานชนิด Butt Joint Laminated มีความแข็งแรงสูง สวยงาม คลาสสิค โดยใช้ไม้ หนาถึง 16 มม.พร้อมโครงล็อคตู้ทั้ง 4 ด้าน เพื่อให้ตู้มีความ สงัด มีกลาง-แหลมที่สะอาดและอิมเมจ/ซาวนด์สเตจที่หลุดเป็นอิสระจากตำแหน่งตู้ลำโพง

Crossover Network :

     ไดรเวอร์ทั้งสองตัวตอบสนองความถี่ได้ราบเรียบ เลยจุดตัดแบ่งความถี่ไปไกล จึงใช้วงจรเน็ทเวิร์คที่มีมีความชันน้อยๆ ไม่ซับซ้อน เพื่อคงความบริสุทธิ์ของสัญญาณเสียงไว้ให้มากที่สุด

     วางจุดตัดแบ่งความถี่ไว้ที่ 2,500 Hz อยู่ห่างจากความถี่เรสโซแนนท์ของไดรเวอร์ทั้งสองกว่า 1 อ็อคเตฟ นำช่วงความถี่ที่ไดรเวอร์ทั้งสองทำงานได้ดีที่สุดมาใช้งาน

     วงจรโลว์พาสส์ ของเบสส์/มิดเรนจ์นั้นใช้แบบ Semi- second order Linkwitz-Riley พร้อมวงจรปรับดุลย์น้ำเสียงและตำแหน่งเสียง สำหรับการฟังแบบ Nearfield Listening

     ทวีตเตอร์ตอบสนองความถี่ได้ช่วงกว้าง อิมพีแดนซ์ ไม่ซับซ้อน วงจรไฮพาสส์จึงเลือกใช้ชนิดออร์เดอร์ที่ 1 ที่ให้ ความเพี้ยนทางเฟสต่ำที่สุด

     วงจรตัดแบ่งความถี่ ให้ความสำคัญกับผลโดยรวม ของเสียงจากไดรเวอร์ทั้งสองทั้งทางด้านแอมปลิจูดและเฟส ไม่มีการใช้รีซิสเตอร์มาขวางกั้นทางเดินสัญญาณเสียง เพื่อคงความบริสุทธิ์ของสัญญาณไว้ให้มากที่สุด

Sound

     ออกแบบมาเพื่อการฟังแบบ Nearfield Listening และใช้ระดับความดังที่ต่ำกว่าการใช้งานในห้องฟัง

ระยะห่างของลำโพงที่เหมาะสมจะอยู่ช่วง 120-180 ซม. ระยะจากลำโพงแต่ละข้าง มาถึงตำแหน่งคนฟังจะเท่ากับ หรือน้อยกว่าระยะระหว่างลำโพงด้วยกันเอง ควรโท-อินให้ แนวแกนของลำโพงซ้าย-ขวามาตัดกันหน้าตำแหน่งฟังสัก 30-60 ซม.

     จุดเด่นของ Hit Kit 35LS คือการสามารถให้อิมเมจ ที่กว้าง ลึก หลุดเป็นอิสระจากตู้ ให้ตำแหน่งเสียงนิ่ง แม่นยำ มีดุลย์น้ำเสียงที่เป็นธรรมชาติ ผ่อนคลาย ให้เสียงดนตรีอคูสติคส์ โดยเฉพาะพวกเครื่องสายที่เหมือนจริงอย่างรู้สึกได้ทันทีที่ได้ฟัง

HitKit Subwoofer

     ลำโพงซับวูฟเฟอร์ขนาด 8 นิ้ว ที่ออกแบบมาใช้คู่กับลำโพงเนียร์ฟิลด์ มินิ มอร์นิเตอร์ XAV HitKit 35LS โดย มี XAV Amp 2.1BT เแอมป์ 2.1 แชนแนลที่มีมาคู่กับชุดลำโพง XAV HitKit 35LS เป็นตัวขับ

     ออกแบบรูปทรงตู้แบนและบาง ไม่เกะกะพื้นที่จัดวาง และเลือกใช้เบสส์ โหลดดิ้งแบบตู้ปิดทำให้สามารถวางตู้ซับ วูฟเฟอร์ชิดผนังห้องได้ โดยยังคงได้ความถี่ต่ำๆที่มีคุณภาพสูงสุด

     สำหรับผู้ที่มีลำโพงเล็กอยู่แล้วก็สามารถนำซับวูฟเฟอร์พร้อมแอมป์ชุดนี้ไปใช้งานได้โดยสะดวก เพราะการปรับความกลมกลืนกับลำโพงเล็ก ออกแบบเป็นระบบแอ็คตีฟ แยกวอลลุ่มปรับอิสระ

XAW Sub HK1

     เพื่อให้ได้ค่าพารามิเตอร์ต่างๆของไดรฟ์ยูนิต ที่สอดคล้องกับความต้องการของทีมออกแบบ จึงต้องสั่งผลิตไดรเวอร์จากโรงงานที่มีมาตรฐานการผลิตและการวัดผลสูงสุด

     วูฟเฟอร์ขนาด 8 นิ้วกรวย Pulp Coated ชนิดหนาพิเศษเพื่อการคงรูปได้ดีในช่วงที่ต้องขยับเคลื่อนตัวมากๆในการสร้างคลื่นความถี่ต่ำๆ

     ดัสท์แค็ปทำจากวัสดุเดียวกับกรวย แต่มีขนาดใหญ่ เป็นพิเศษ ใหญ่กว่าที่เห็นอยู่ในไดรเวอร์พวกวูฟเฟอร์/มิดเรนจ์ เพื่อใช้ขอบของดัสท์แค็ปเป็นโครงคาดดามให้กับกรวย เพิ่มความแข็งแรงให้กรวยคงรูปทรงได้ดีขึ้นไปอีก

     แผ่นปิดก้นแม่เหล็กเจาะช่องทะลุเซ็นเตอร์โพลพีซ เพื่อระบายความร้อนออกจากช่องวอยซ์คอยล์ของไดรเวอร์ ทำให้การทำงานมีเสถียรภาพตลอดเวลา

     ช่องที่ทะลุถึงใต้ดัสท์แค็ปยังลดแรงต้านของอากาศที่ถูกขังอยู่ใต้ดัสท์แค็ปทำให้ Linearity ของสัญญาณเบาๆ ดีขึ้น ป้องกันการเกิด Compress Dynamic อันเนื่องมาจากแรงต้านอากาศได้อีกทางหนึ่ง

Bass Loading

     เราต้องการตู้ลำโพงที่มีขนาดเล็ก และสามารถวางตู้ชิดผนังหลังได้ โดยการตอบสนองยังราบเรียบ เบสส์ไม่บวมโด่งขึ้น เบสส์โหลดดิ้งแบบตู้ปิดค่า Q ต่ำๆจึงเป็นคำตอบที่ลงตัว

     วูฟเฟอร์รุ่นนี้มีความถี่เรสโซแนนท์ตอนยังไม่ติดตั้งกับตู้ (Free air resonant : Fs) อยู่ที่ 32 Hz มีความหยุ่นตัวของระบบไดอะแฟรมเทียบเป็นปริมาตรอากาศ (Equivalent volume of compliance:Vas) ที่ 46.98 Litre

     มีค่าการหยุดยั้งตัวของไดอะแฟรมหลังสัญญาณสิ้นสุดตอนยังไม่ติดตั้งกับตู้ (Qts) ที่ 0.391 เราใช้ปริมาตรตู้ (Vb) 20.7 ลิตร เพื่อให้ได้ค่า Qtc (ค่าการการหยุดยั้งตัวของไดอะแฟรมวูฟเฟอร์ เมื่อติดตั้งกับตู้ ลำโพง) เท่ากับ 0.707

     ค่า Qtc = 0.707 เป็นค่าที่ถือว่าตอบสนองความถี่ได้ราบเรียบที่สุด โดยที่ความถี่เรสโซแนนท์ของระบบ (Fc) การตอบสนองความถี่จะตกลงมาจากระดับปกติ 3dB เป็นค่า Q ที่มีการเกิดขึ้นและการจางหายของความถี่ต่ำที่เป็นธรรมชาติ ตอบสนองต่อสัญญาณฉับพลัน (Transient Response) ได้ดี ไม่มีเบสส์ครางค้าง

     HitKit Subwoofer จึงให้เบสส์ที่เรียบ สะอาด มีพลังและ มีจังหวะที่แม่นยำ การตอบสนองความถี่ของ HitKit Subwoofer จะมีตำแหน่ง -3dB ที่ 58 Hz ในห้องไร้เสียงสะท้อน (Anechoic Chamber) แต่การใช้งานในห้องตามบ้านทั่วๆไป ความถี่ต่ำกว่าความถี่เรสโซแนนท์จะถูกยกขึ้นมาจากการเสริมของผนังห้องทำให้ตำแหน่ง -3dB จะเลื่อนลงไปอยู่ที่ประมาณ 32 Hz ต่ำเพียงพอสำหรับเสียงดนตรีและภาพยนตร์ ในบ้าน

Enclosure

     รูปทรงตู้แบน บาง ไม่เกะกะพื้นที่ด้วยขนาด 41.5 x 41.5 x 19.5 ซม.สามารถวางชิดผนังหลังได้เลย

ผนังตู้ไม้เลือกใช้ไม้พาราอัดประสานชนิด Butt Joint Laminated เพราะมีความแข็งแรงสูง ทนต่อแรงบิดได้ดี เก็บสีได้ง่าย สวยงาม ดูคลาสสิคโดยใช้ไม้หนาถึง 16 มม.เพื่อให้ตู้มีความสงัด

     มีการคาดดามโครงตู้เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับผนังตู้ ไม่ให้มีการสั่นกระพือ โดยใช้โครงตู้แบบ Rib&Spine Bracing ที่ให้ความแข็งแรง ต้านต่อการเปลี่ยนรูปทรงได้ดีเป็นพิเศษ

XAV Amp 2.1BT

     แอมป์เล็กคุณภาพดี ที่สามารถเลือกเชื่อมต่อสัญญาณบลูทูธได้อย่างสะดวกสบาย หรือจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Media Player(เช่น เครื่องเล่น CD TV MP3) ผ่านช่อง Audio line in ก็สะดวกไม่แพ้กัน

     สำหรับผู้ที่มีลำโพง HitKit 35LS อยู่แล้วก็สามารถนำ Subwoofer พร้อมแอมป์ชุดนี้ไปใช้ได้สะดวก เพราะการปรับความกลมกลืนกับลำโพง HitKit ออกแบบเป็นระบบแอ็คทีฟ แยกวอลลุ่มอิสระ