Product / Acoustic Treatment
G-SAP “RIM” Right In the Middle

ทำงานเก็บย่านเสียงกลางที่มีการสะท้อนค้างในห้อง ที่เป็นต้นเหตุของเสียงกระด้าง ด้วยคุณสมบัติพิเศษที่ไม่เก็บความถี่สูงๆ ทำให้เสียงกลางไม่แห้ง มีน้ำมีนวล

วางตำแหน่งกลางผนังห้องด้านหน้า (Right In the Middle) รับรู้อิมเมจ และฟังตำแหน่งของชิ้นดนตรีได้ชัดเจน

ขนาด กว้าง 45 ซม. สูง 165 ซม. หนา 12.5 ซม.