Product / Acoustic Treatment
SWK (Standing Wave Killer)

โดยหลักการ Hemholtz Resonator ทำงานในช่วงความถี่ 40-170 Hz ใช้ในการเก็บคลื่นความถี่ต่ำส่วนเกินในห้องซึ่งมักมาจาก 1st Room Mode ลดอาการเบสส์บวมซึ่งเป็นปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ด้วยวัสดุพวกโฟมหรือฟองน้ำ

ช่วยทำให้เบสส์ลึกๆสะอาดชัดเจน มีจังหวะแน่นอน ไม่บวมหรือก้อง

ขนาด กว้าง 60 ซม. สูง 165 ซม. หนา 12.5 ซม.