Product / Accessories
EMX Electro Magnetic Exterminator

Electro Magnetic Exterminator จัดการเรื่องการรบกวนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทำให้กระแสไฟฟ้าภายในเครื่องเดินทางได้ราบเรียบ สัญญาณเสียงเรียบ สะอาด เปิดเผย ฟังรายละเอียดของชิ้นดนตรีชัดเจนขึ้น

จุดเด่นของ EMX ทุกรุ่นคือ เมื่อใช้แล้วจะทำให้เสียงร้องหรือเสียงดนตรีมีเนื้อ มีบอดี้ มีทรวดทรงเป็นสามมิติมากขึ้น กำจัดแบ็คกราวด์ น้อยส์ ทำให้มีความสงัด ส่วนขนาดรุ่นที่แตกต่างกัน ก็เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งาน

EMX #5

ขนาด 127x188x10 มม.

รุ่นล่าสุด พ่นเคลือบผิวด้วยสารคุณสมบัติพิเศษเพิ่มประสิทธิภาพดูดกลืนคลืนแม่เหล็กไฟฟ้า ป้องกันการรบกวนเครื่องมากขึ้น เห็นผลชัดเจนเมื่อวางทับบนเครื่องเล่นซีดี ดีวีดี และอินทิเกรเต็ดแอมป์

EMX #9 Mk II

ขนาด 127x188x30 มม.

รุ่นล่าสุด พ่นเคลือบผิวด้วยสารคุณสมบัติพิเศษเพิ่มประสิทธิภาพดูดกลืนคลืนแม่เหล็กไฟฟ้า ป้องกันการรบกวนเครื่องมากขึ้น เห็นผลชัดเจนเมื่อวางทับบนเพาเวอร์แอมป์ ปรีแอมป์ อินทิเกรเต็ดแอมป์ รวมถึงเครื่องเล่นซีดีและดีวีดี

EMX # III

ขนาด 403x550x45 มม.

เพื่อความสะดวก ออกแบบให้เป็นฐานรองเครื่อง จัดการคลื่นรบกวนได้เต็มเต็มย่านความถี่ ครอบคลุมทั้งเครื่อง ด้วยขนาดและคุณสมบัติที่แข็งแรง สามารถรองเครื่องที่มีน้ำหนักมากๆได้