Product / Accessories
Driver XAV-VSA-ICC165

Features

- ให้ความถี่ต่ำลงได้ลึกถึงระดับดีพเบสส์ ครอบคลุมทุกแนวดนตรี

- ออกแบบจัดวางไดรเวอร์ที่ให้การกระจายเสียงแบบสมมาตรทั้งแนวนอนและแนวดิ่ง เพื่อมิติเสียงที่ชัดเจนทั้งด้านกว้าง ลึก และสูง

- ใช้วงจรตัดแบ่งความถี่ชนิดเฟสต่อเนื่อง เพื่อเสียงที่ไม่มีรอยต่อระหว่างไดรเวอร์

- สามารถใช้แบบลำโพงฟังเพลงสเตอริโอ 2แชนแนล ใช้แบบลำโพงเซอร์ราวนด์ หรือลำโพงแอดมอสที่ติดตั้งกับฝ้าเพดานได้อย่างง่ายดาย

- ออกแบบใช้งานได้ทั้งตู้ปิด ตู้เปิด และทรานสมิชชั่นไลน์เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้

การออกแบบตู้สำหรับ Driver XAV-VSA-ICC165

ตัวอย่าง ตู้ปิด ปริมาตร 20 ลิตร

ปริมาตร(หน่วยลิตร) หาได้จาก กว้างxยาวxสูง (หน่วย cm) แล้วนำค่าที่ได้ไปหารด้วย 1000 ก็จะได้ค่าปริมาตรหน่วยลิตรครับ

ระยะแต่ละด้านเป็นระยะของผนังด้านในตู้ ควรเผื่อปริมาตรเพิ่มขึ้นไปจากความต้องการอีกประมาณ1-1.5 ลิตรเพื่อชดเชยส่วนที่ปริมาตรอากาศในตู้หายไปกับแม่เหล็กของไดรเวอร์และไม้คาดโครงของตัวตู้

ส่วนใหญ่ความกว้างของตู้มักจะถูกจำกัดด้วยเส้นผ่าศูนย์กลางของตัวไดรเวอร์ แผงหน้าตู้ต้องกว้างพอที่จะยึดไดรเวอร์เข้าไป

ส่วนตู้เปิด เราแนะนำท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 mm เป็นขนาดที่เหมาะสมท่อไม่ยาวเกินไป และไม่เสียงลมพุ่งผ่านทางออกมาให้ได้ยิน

ส่วนความยาวก็ตั้งแต่ 37-72 mm ขึ้นอยู่กับความถี่ที่ต้องการนำออกมาใช้งาน .

ตู้เปิดจะซับซ้อนขึ้นไปอีกเล็กน้อยเพราะ ปริมาตรตู้ ขนาดของท่อเบสรีเฟล็กซ์ และสเปคของตัวไดเวอร์จะสัมพันธ์กัน พอเปลี่ยนเรื่องใดเรื่องหนึ่งอีกสองอย่างก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยถึงจะได้ความถี่อยู่ที่ราบเรียบครับ

หรือจะลองนอกตำราดูก็ไม่เป็นไรครับ เราอาจจะค้นพบวิธีการทำตู้แบบใหม่

ทั้งนี้วัสดุที่นำมาทำตู้(ไม้) ก็มีผลต่อเสียง หรือแม้แต่วิธีการขึ้นตู้ ไปจนสีที่นำมาใช้ ก็มีผลต่อเสียงเช่นกัน