ACOUSTIC TREATMENT

XAV ACOUSTIC TREATMENT

XAV Audio was then recognized as the number one company producing high-end speakers in Thailand. XAV Audio also began pioneering studies into the acoustic listening environments typically found in consumer households.

นอกจากได้รับการยอมรับในฐานะที่เป็นบริษัทอันดับหนึ่งที่ผลิตลำโพงคุณภาพสูงในไทยแล้ว XAV Audio ยังเป็นรายแรกที่บุกเบิกและศึกษาอย่างถ่องแท้ถึงเรื่องสภาพอคูสติคส์ของห้องฟัง

G-SAP “RIM” RIGHT IN THE MIDDLE

G-SAP “RIM” Right In the Middle
ทำงานเก็บย่านเสียงกลางที่มีการสะท้อนค้างในห้อง ที่เป็นต้นเหตุของเสียงกระด้าง ด้วยคุณสมบัติพิเศษที่ไม่เก็บความถี่สูงๆ ทำให้เสียงกลางไม่แห้ง มีน้ำมีนวล วางตำแหน่งกลางผนังห้องด้านหน้า (Right In the Middle) รับรู้อิมเมจ และฟังตำแหน่งของชิ้นดนตรีได้ชัดเจน
ขนาด กว้าง 45 ซม. สูง 165 ซม. หนา 12.5 ซม.

SWK (STANDING WAVE KILLER)

SWK (Standing Wave Killer)
โดยหลักการ Hemholtz Resonator ทำงานในช่วงความถี่ 40-170 Hz ใช้ในการเก็บคลื่นความถี่ต่ำส่วนเกินในห้องซึ่งมักมาจาก 1st Room Mode ลดอาการเบสส์บวมซึ่งเป็นปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ด้วยวัสดุพวกโฟมหรือฟองน้ำ ช่วยทำให้เบสส์ลึกๆสะอาดชัดเจน มีจังหวะแน่นอน ไม่บวมหรือก้อง
ขนาด กว้าง 60 ซม. สูง 165 ซม. หนา 12.5 ซม.

SSP S-11 (SOUND SCATTER PANEL)

SSP S-11 (Sound Scratter Panel)
ลดความรุณแรงของการสะท้อนด้วยการกระจายการสะท้อนให้ทิศทางที่กว้างขวาง ทำงานในช่วงความถี่ 1,264-3,400 Hz ด้วยลำดับของ Prime Number สามารถแก้ปัญหากลางสูงและแหลมต้นๆจัด ทำให้ได้เสียงกลางและสูงที่นุ่มนวล มีความต่อเนื่อง มีความกังวาน ไม่เครียด ไม่กร้าว มีดุลเสียงที่ฟังสงบ
ขนาด กว้าง 60 ซม. สูง 165 ซม. หนา 12.5 ซม.

SSP-GS (SOUND SCATTER PANEL)

SSP-GS (Sound Scratter Panel)
ทำหน้าที่สะท้อนกระจายเสียง (Diffusion) มีสัดส่วนการสะท้อนกระจายแบบ Golden Section) ทำงานในช่วงความถี่ 1,000-2,200 Hz ลดการสะท้อนชนิดมีทิทาง ลดความเข้มของเสียงสะท้อน ช่วยลดความกระด้างในช่วงเสียงกลาง/สูง ช่วยให้มีความรู้สึกถึงบริเวณเสียง ความก่องกังวานที่เป็นธรรมชาติ
ขนาด กว้าง 60 ซม. สูง 165 ซม. หนา 12.5 ซม.

ABSORBER

Absorber
ทำหน้าที่เก็บซับความถี่เสียงย่านกลางและกลาง/สูง ทำงานในช่วงความถี่ 400-4,000 Hz ลด First reflection จากผนังไม่ไปรบกวนความชัดเจนของเสียงตรงจากลำโพงทำให้ห้องมีความสงัด ช่วยให้อิมเมจชัดเจนแน่นอน สียงกลางสอาดใสกระจ่างดุลย์ของเสียงเป็นกลาง ไม่มีอาการเจี๊ยวจ๊าวหรือแข็งกร้าวเกินควร
ขนาด กว้าง 60 ซม. สูง 165 ซม. หนา 12.5 ซม.

TRAP

Trap
ทำหน้าที่ควบคุมความถี่ต่ำส่วนเกินในห้องฟัง เก็บพลังงานความถี่ต่ำส่วนเกินไว้ ทำงานในช่วงความถี่ 100-165 Hz ลดอาการเรสโซแนนซ์ของห้องฟังในช่วง Room Mode ที่สูงขึ้นกว่า SWK ลดการเน้นเบสส์ ช่วงใดช่วงหนึ่งทำให้มิดเบสส์ (40-80 Hz) มีพลังอัพเปอร์เบสส์หรือหัวเบสส์มีรายละเอียด ปรับสมดุลเสียงให้เสียงเบสส์กับเสียงกลางให้กลมกลืน
ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 35 ซม. สูง 165 ซม.

G-SAP

G-SAP
อุปกรณ์อคูสติกที่ทำงานทั้งการซับเสียง (Absorption) การสะท้อน (Diffusion) และกระจายเสียง (Reflection) โดยใช้แก้ปัญหาเสียงก้อง เสียงแข็ง ทำให้ห้องมีความเงียบมากขึ้น
G-SAP #1 ขนาด 30x30x3 ซม
G-SAP #2 ขนาด 30x48x4 ซม

CUSTOM BUILT-IN

ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน เรายินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสภาพอคูติกส์ ออกแบบ จัดสร้างอคูติกส์ห้องฟังเพลงและห้องโฮมเธียเตอร์