EMX Electro Magnetic Exterminator

EMX Electro Magnetic Exterminator

Electro Magnetic Exterminator จัดการเรื่องการรบกวนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทำให้กระแสไฟฟ้าภายในเครื่องเดินทางได้ราบเรียบ สัญญาณเสียงเรียบ สะอาด เปิดเผย ฟังรายละเอียดของชิ้นดนตรีชัดเจนขึ้น

จุดเด่นของ EMX ทุกรุ่นคือ
เมื่อใช้แล้วจะทำให้เสียงร้องหรือเสียงดนตรีมีเนื้อ มีบอดี้ มีทรวดทรงเป็นสามมิติมากขึ้น กำจัดแบ็คกราวด์ น้อยส์ ทำให้มีความสงัด
ส่วนขนาดรุ่นที่แตกต่างกัน ก็เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งาน
เบอร์ 111 สำหรับใช้วางเครื่องเล่นทุกชนิด
เบอร์เก้าสำหรับใช้กับปรีแอมป์ แอมปลิไฟเออร์อินทิเกรเต็ดแอมป์
และเบอร์ห้าใช้สำหรับเครื่องเล่น cd หรือ DVD Player

EMX #5
ขนาด 127x188x10 มม.
รุ่นล่าสุด พ่นเคลือบผิวด้วยสารคุณสมบัติพิเศษเพิ่มประสิทธิภาพดูดกลืนคลืนแม่เหล็กไฟฟ้า ป้องกันการรบกวนเครื่องมากขึ้น เห็นผลชัดเจนเมื่อวางทับบนเครื่องเล่นซีดี ดีวีดี และอินทิเกรเต็ดแอมป์

EMX #9 
ขนาด 127x188x30 มม.
รุ่นล่าสุด พ่นเคลือบผิวด้วยสารคุณสมบัติพิเศษเพิ่มประสิทธิภาพดูดกลืนคลืนแม่เหล็กไฟฟ้า ป้องกันการรบกวนเครื่องมากขึ้น เห็นผลชัดเจนเมื่อวางทับบนเพาเวอร์แอมป์ ปรีแอมป์ อินทิเกรเต็ดแอมป์ รวมถึงเครื่องเล่นซีดีและดีวีดี

EMX # III
ขนาด 403x550x45 มม.
เพื่อความสะดวก ออกแบบให้เป็นฐานรองเครื่อง จัดการคลื่นรบกวนได้เต็มเต็มย่านความถี่ ครอบคลุมทั้งเครื่อง ด้วยขนาดและคุณสมบัติที่แข็งแรง สามารถรองเครื่องที่มีน้ำหนักมากๆได้