XAV Ella Louis 4th Generation

XAV Ella Louis 4th Generation

(ENGLISH SCROLL DOWN)

            “XAV Ella Louis” พัฒนาการเจนเนอเรชันล่าสุดของลำโพงรุ่นเรือธงจาก XAV ปรับเปลี่ยนทั้งไดรฟ์ยูนิตที่ใช้ เส้นสาย เหลี่ยมมุมและโครงสร้างตู้ลำโพง รวมไปถึงวงจรตัดแบ่งความถี่ที่ฟายน์จูนใหม่ทั้งหมด 

            เสียงกลางที่นุ่ม หวาน เสียงสูงๆที่อุดมด้วยรายละเอียด เปิดโปร่ง และความถี่ต่ำที่ผสมผสานความหนักและความแน่นของเบสส์เข้าไว้อย่างลงตัว 

            โดดเด่นสุดๆกับการให้ขนาดของเสียงร้อง เสียงดนตรีระดับ Man size คือมีขนาดเทียบเท่าของจริง 

“XAV Ella Louis” สำหรับผู้แสวงหาความสมบูรณ์แบบ อย่างแท้จริง 

            ตู้ส่วนล่างหรือ Louis ผู้ให้เสียงเบสส์นั้นออกแบบรูปทรงและโครงสร้างภายในใหม่ ไม่ให้กีดขวางทิศทางการเคลื่อนตัวของคลื่นอากาศภายในตู้และไม่เป็นน้ำหนักส่วนเกินที่ไม่จำเป็น วัสดุเป็น MDF และ Plywood ผสานความแข็งแกร่งเข้ากับการเก็บการสั่นสะเทือนได้ดี ได้ตู้ที่แข็งแรง นิ่ง สงัด 

            วูฟเฟอร์ขนาด 220 mm สองตัว ทำงานในระบบตู้เปิดด้วยปริมาตรอากาศที่ Optimum กับไดรเวอร์ อัดอากาศผ่านออกมาทางท่อที่คำนวณให้มี สัดส่วนของเส้นผ่าศูนย์กลางและความยาวที่ลงตัว สำหรับการใช้งานปกติจะได้ความถี่ต่ำจากโปรแกรมออกแบบที่ 35Hz@-3dB แต่ในการใช้งานจริงในห้องฟัง จะมีการเสริมกันของคลื่นเสียงที่เรียกกันว่า “Room Gain” ทำให้การตอบสนองความถี่ต่ำแผ่ขยายลงไปถึง 25Hz(-3dB)! สัมผัสกับ Deep Bass ที่ไม่มีในลำโพงทั่วๆไป 

            XAV Ella Louis 4th Generation จึงพร้อมกับทุกแนวดนตรี ทุกขนาดวง รวมถึงโฮมเธียเตอร์ระดับพิถีพิถัน 

            ตู้บนหรือ Ella ผู้ให้เสียงตั้งแต่มิดเบสส์ เสียงกลางจนไปถึงเสียงแหลมบนสุดนั้น มีการเปลี่ยนไดรฟ์ ยูนิต มิดเรนจ์ใช้ของ Vifa เดนมาร์ก เป็นมิดเรนจ์ที่ถือว่าเป็นอมตะของวงการลำโพงไฮเอ็นด์(ถูกใช้อยู่ในลำโพงคู่ละหลายแสนบาทอย่าง Dunlavy SC-IV) ไดรเวอร์รุ่นนี้มีขนาด 170mm กรวยเป็นโพลีพรอปพีลีนผสมผงแร่ช่วยให้อยู่ตัวมีความแข็งแรงและเก็บอาการสะบัดในกรวยได้ดี ให้เสียงกลางที่สะอาด กลมกล่อม 

            ทวีตเตอร์เป็น XAV DF2801 AAA (Advanced Acoustic Air-chamber) ที่ทีมงานของ XAV Audio พัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจนมั่นใจได้ว่าให้คุณภาพเสียงไม่แพ้ทวีตเตอร์ระดับเวิร์ลดคลาสส์ ให้ความถี่สูงช่วงบนที่สะอาด ใสกระจ่าง ลื่นไหล และมีเนื้อมีนวลในช่วงเสียงแหลมตอนล่าง ประกอบกับ wave-guide ที่ออกแบบมาเฉพาะตัวเสริมให้มีความราบเรียบกลมกลืนกับช่วงเสียงกลาง 

            รูปทรงตู้เพื่อติดตั้งไดรฟ์ยูนิตแบบ Time Alignment เพื่อให้จุดกำเนิดคลื่นเสียงทั้งหมดอยู่ห่างจากผู้ฟังเท่าๆกัน เป็นเคล็ดลับของลำโพงที่ให้ Image/Soundstage ได้ถูกต้อง 

            แผงหน้าตู้ที่แคบเล็กให้การกระจายเสียงอิสระ เพื่อเสียงที่สะอาด บริสุทธิ์ 

            ผิวตู้ไฮครอสส์ โพลี่ยูรีเทน มาตรฐานอุตสาหกรรมส่งออก สวยงาม ล้ำค่า 

            วงจรครอสส์โอเวอร์เน็ทเวิร์คหัวใจของการออกแบบ มาจากการเจาะลึกลงไปในเอกสารวิชาการที่บันทึกไว้โดยทีมงานของ BBC ออกแบบวงจรแบบ COPAC(Computer Optimize Phase/Amplitude Coherence) ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ XAV Audio ปรับแต่งอย่างละเอียด ด้วยการฟังกับดนตรีจริงๆ ทุกๆแนว 

XAV Ella Louis ศิลปะที่ผู้ครอบครองภาคภูมิใจ

LISTENING EXPERIENCE with Ella Louis 4th generation “XAV Signature’s Flagship monitor speakers

XAV Ella Louis 

 “XAV Ella Louis”, the latest model of our flagship hi-fi home audio. The new fine-tuning crossover network, with the new drive unit and cabinet design, creates superior sound quality and gives a new level for your listening experience.

The mid-range frequencies soft sweet, high-range frequencies sound full of details and low frequencies combine the bass’s heaviness and firmness. Stand out with the Man size of the vocals. that is equivalent to the real size.

 “XAV Ella Louis” for those who seek true perfection.

Louis(bottom part), the low-frequency section, Redesigned the shape and structure of the interior So that the internal structure does not interfere with the movement of air within the structure and causing the unnecessary excess weight to be reduced. The materials are MDF and Plywood, strong and reduce vibration well. From a strong structure Resulting in a stable sound.

Double 220 mm woofers operate in a Bass loading system with Suitable air volume for drive unit and perfect proportion of diameter and length of port, low frequency is obtained from the design program at 35Hz @ -3dB, but in actual use in the listening room with the addition of sound amplifiers called “Room Gain”, the low-frequency response extends to 25Hz (-3dB)! Experience deep bass that is not available in general speakers.

Ella Louis is suitable for all types of music. Any size band including home theatre.

Ella(top part), Ella provides a voice from the Midbass Mid-range to the highest-pitched treble. The mid-range drive unit used by Vifa from Denmark is considered to be the timeless mid-range speaker. With a 170 mm size. The cone is polypropylene mixed with mineral powder, helping to stay strong and keep the flick well in the cone. Giving clean smooth sound.

The tweeter is a XAV DF2801 AAA (Advanced Acoustic Air-chamber) that the XAV Audio team develops continuously to ensure sound quality is not inferior to world-class tweeters. Providing clean, clear, smooth, high-frequency top frequencies with a smooth texture during the lower treble. Combined with a custom-designed waveguide, it is smooth and harmonious with the mid-range.

Structure to install a Time Alignment drive unit so that all sources of sound waves are evenly distributed from the listener Design tips that make speakers have Image/Soundstage is correct.

The narrow front panel provides good propagates giving pure sound propagates.

High-quality high-gloss polyurethane surface, industrial standards, beautiful, precious.

Crossover network, the heart of the design comes from the technical papers recorded by the BBC’s crossover network design team. Crossover network design COPAC (Computer Optimize Phase / Amplitude Coherence), which is unique to XAV Audio, fine-tuned By listening to real music in every genre.

Ella Louis loudspeaker art that the proud owner

Ella Louis Loudspeakers Features
– Lowest Inter Modulation Distortion
– Most-accurate x-over for the purest signal
– Deep Bass Revelation
– Acoustic Coupling Elimination
– Double Woofer Advantage
– Passive Bi-Amplification Capability
– Acoustic Center Alignment

Specifications
Designed 3.5 Way, Bass Reflex, Acoustic Center Alignment
Woofers 2×210 mm non pressed Carbon Fiber/Paper Cone, “Faraday Ring Sleeves”, Cast basket with venting under the spider
Bass/Midrange 170 mm, cast magnesium basket, mineral-filled poly cone, high damping rubber surround, and a very smooth frequency response
Tweeter Special Coated Silk Dome, AAA (Advanced Acoustic Air- chamber), Ferrofluid, Optimal Dispersion Wave-guide
Crossover Network Computer Optimized Phase/ Flat Amplitude Response, Objective and subjective critical fine-tuning SCR Fast Metalized Polypropylene Capacitor, SETA Vitreous Wire Wound Resistor, Air-core Conductor and Star-ground Hard-wiring
Frequency Range 26 – 25,000 Hz
Sensitivity 87 dB/2.83 v/@1m
Recommended Amplification 100 – 500 Watt
Impedance 8 Ohms
Dimension (WxHxD) Ella 400x330x540 mm, Louis 400x770x540mm

 

ELLA LOUIS Review