XAV HitKit 35LS

XAV HitKit 35LS Fullset 2.1 ที่สุดแห่งความคุ้มค่า

 

รีวิวลำโพง HitKit 35LS โดยดร.ชุมพล มุสิกานนท์

 

HitKit 35LS The best “Nearfield” mini monitor speaker

ลำโพงสไตล์มินิ มอนิเตอร์ ที่ออกแบบมาสำหรับการฟังใกล้ ๆ (Nearfield Listening) เหมาะที่ใช้ในห้องที่มีพื้นที่ขนาดเล็ก หรือห้องที่จำเป็นต้องใช้ระดับความดังที่ต่ำกว่าในห้องฟังเพลง ในสตูดิโอ เช่น ในออฟฟิศ ในคอนโดมิเนียม ในห้องนอน ห้องอาหาร ฯลฯ โดยยังคงให้ดุลย์น้ำ เสียง (Tonal Balance) รายละเอียดเสียง (Resolution) และสมรรถนะด้านการระบุตำแหน่งเสียง/ขนาดของสถานที่บันทึกเสียง (Image/Soundstage) ได้อย่างลำโพงมอนิเตอร์ชั้นดี

แนวทางการออกแบบ มาจากการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบลำโพงมินิมอนิเตอร์ จากเอกสารของ BBC (British Broardcasting Corperation) รวมถึงการศึกษาในเรื่องของ Psychoacoustics (ศาสตร์เกี่ยวกับการการได้ยิน และการตีความของสมองว่าเสียงนั้น ๆ มีลักษณะเช่นไร) นำมาสู่การออกแบบที่แตกต่างจากลำโพงทั่ว ๆ ไป ทั้งเรื่องความถี่ต่ำ (Bass Loading) และวงจรตัดแบ่งความถี่ (Passive Crossover Network)

 

Bass/midrange XAW 130 PCS V7-06

เบส/มิดเรนจ์ขนาด 5 ¼” โครงโลหะสแตมป์ชนิดหนาพิเศษเพื่อป้องกันเรสโซแนนท์

กรวยชนิด Pulp Coated Diaphragm ที่ได้ชื่อว่าให้ฮาร์มอนิคส์ที่สอดคล้องกับเสียงดนตรีอคูสติคส์ได้ดีเป็นพิเศษ ขึ้นรูปจากกระดาษแล้วเคลือบผิวด้วยสารโพลีเมอร์สูตรพิเศษ ที่มีคุณสมบัติในการเก็บและสลายเรสโซแนนท์ได้ดีทำให้มีการตอบสนองความถี่ที่ราบเรียบ มีการโรล-ออฟ (Roll-off) ที่นุ่มนวล

ดัสท์แค็ป (DustCap) ทำจากผ้าอาบน้ำยาเป็นวัสดุจำ
พวก High Loss เพื่อเสียงกลางที่สะอาด บริสุทธิ์ไม่มีสัญญาณแปลกปลอมที่เกิดจากตัวดัสท์แค็ปมารบกวน

เบส/มิดเรนจ์ยังใช้ขอบ (Surround) ที่ทำจาก Neoprene Rubber เพื่อการใช้งานที่ยาวนาน

เบส/มิดเรนจ์รุ่นนี้ตอบสนองความถี่ได้กว้างมาก ความถี่ด้านบนขึ้นไปได้ถึง 5kHz แล้วค่อยโรยตัวตกลงมาด้วยความชันประมาณ 10dB/Octave

และมีความถี่ต่ำ ตอนที่ยังไม่ติดตั้งกับตู้ (Fs) ที่ลงไปได้ต่ำลึกเป็นพิเศษที่ 50.8 Hz!!

มีค่าการหยุ่นตัวเมื่อเทียบเป็นปริมาตรอากาศหรือ VAS = 16.29 Litre

และยังมีค่าการหยุดการสั่นค้างเมื่อสัญญาณสิ้นสุดหรือ Qts = 0.488

พอดีสำหรับการใช้งานในระบบตู้ปิดขนาด 5-7 ลิตร ที่จะให้ความถี่ต่ำ ที่มีพร้อมทั้งปริมาณและคุณภาพจากไดรเวอร์ขนาดนี้

Tweeter : XAT 25SCD

ไดอะแฟรมเป็นชนิด Silk Coated Dome ขนาด 25 mm ที่มีน้ำหนักเบาและเก็บสลายเรสโซแนนท์ได้ดีโดมชนิดนี้มีจุดเด่นที่ให้ฮาร์มอนิคส์ให้ความกังวานของหางเสียงความถี่สูง ๆ ที่นุ่มนวลเป็นธรรมชาติ

ด้านหลังโดมมี Air Chamber ทำ ให้มีความถี่เรสโซแนนท์ที่นุ่มนวล และลงได้ต่ำ ถึง 1,000 Hz (ด้านบนขึ้นไปได้ถึง 20 kHz)

การที่ทวีตเตอร์มีวอยซ์คอยล์ขนาดเท่า ๆ กับขนาดวอยซ์คอยล์ของเบส/มิดเรนจ์ทำ ให้มุมการกระจายเสียงบริเวณ จุดตัดแบ่งความถี่ของไดรเวอร์ทั้งสองใกล้เคียงกันให้ความกลมกลืนของเสียงบริเวณจุดตัดแบ่งความถี่ที่สอดประสานเป็นเนื้อเดียวกัน

Enclosure

เบสโหลดดิ้งแบบลำโพงตู้ปิด ปริมาตรตู้ 6 ลิตรเพื่อให้ได้ค่า Qtc หรือค่า Q ของระบบ = 0.94 เจตนาให้มีการตอบสนองความถี่โด่งขึ้นเล็กน้อยช่วง 150-400 Hz เพื่อชดเชยดุลย์
น้ำ เสียงของลำโพงที่ใช้ฟังเบา ๆ หรือฟังใกล้ ๆ

ความถี่ต่ำมีจุด -3dB ในห้องไร้เสียงสะท้อนที่ 75 Hz แต่ในการใช้งานจริงในห้องทั่วไป ความถี่ที่ต่ำจะถูกยกขึ้นมาจากการเสริมของห้อง ทำให้จุด -3dB เลื่อนลงไปอยู่ที่ประมาณ
65 Hz

ลำโพงตู้ปิดไดอะแฟรมของเบส/มิดเรนจ์มีการเคลื่อนตัวออกจากจุดเซ็นเตอร์น้อยกว่าลำ โพงตู้เปิด (เพราะมีมวลอากาศที่ถูกปิดขังตายอยู่คอยต้านไว้) ทำให้ได้เสียงกลางที่มีสะอาด บริสุทธิ์กว่า

ผนังตู้ไม้ใช้ไม้พาราอัดประสานชนิด Butt Joint Laminated มีความแข็งแรงสูง สวยงาม คลาสสิค โดยใช้ไม้หนาถึง 16 มม.พร้อมโครงล็อคตู้ทั้ง 4 ด้าน เพื่อให้ตู้มีความสงัด มีกลาง-แหลมที่สะอาด และอิมเมจ/ซาวนด์สเตจที่หลุดเป็นอิสระจากตำแหน่งตู้ลำโพง

Crossover Network

ไดรเวอร์ทั้งสองตัวตอบสนองความถี่ได้ราบเรียบ เลยจุดตัดแบ่งความถี่ไปไกล จึงใช้วงจรเน็ทเวิร์คที่มีมีความชันน้อย ๆ ไม่ซับซ้อน เพื่อคงความบริสุทธิ์ของสัญญาณเสียงไว้ให้มากที่สุด

วางจุดตัดแบ่งความถี่ไว้ที่2,500 Hz อยู่ห่างจากความถี่เรสโซแนนท์ของไดรเวอร์ทั้งสองกว่า 1 อ็อคเตฟ นำช่วงความถี่ที่ไดรเวอร์ทั้งสองทำ งานได้ดีที่สุดมาใช้งาน

วงจรโลว์พาสส์ของเบสส์/มิดเรนจ์นั้นใช้แบบ Semisecond order Linkwitz-Riley พร้อมวงจรปรับดุลย์น้ำเสียง และตำแหน่งเสียง สำหรับการฟังแบบ Nearfield Listening

ทวีตเตอร์ตอบสนองความถี่ได้ช่วงกว้าง อิมพีแดนซ์ไม่ซับซ้อน วงจรไฮพาสส์จึงเลือกใช้ชนิดออร์เดอร์ที่ 1 ที่ให้ความเพี้ยนทางเฟสต่ำที่สุด

วงจรตัดแบ่งความถี่ ให้ความสำคัญกับผลโดยรวมของเสียงจากไดรเวอร์ทั้งสองทั้งทางด้านแอมปลิจูดและเฟสไม่มีการใช้รีซิสเตอร์มาขวางกั้นทางเดินสัญญาณเสียง เพื่อคงความบริสุทธิ์ของสัญญาณไว้ให้มากที่สุด

Sound

ออกแบบมาเพื่อการฟังแบบ Nearfield Listening และใช้ระดับความดังที่ต่ำ กว่าการใช้งานในห้องฟัง

ระยะห่างของลำโพงที่เหมาะสมจะอยู่ช่วง 120-180 ซม. ระยะจากลำโพงแต่ละข้าง มาถึงตำ แหน่งคนฟังจะเท่ากับ หรือน้อยกว่าระยะระหว่างลำโพงด้วยกันเอง ควรโท-อินให้แนวแกนของลำโพงซ้าย-ขวามาตัดกันหน้าตำ แหน่งฟังสัก 30-60 ซม.

จุดเด่นของ Hit Kit 35LS คือการสามารถให้อิมเมจที่กว้าง ลึก หลุดเป็นอิสระจากตู้ให้ตำ แหน่งเสียงนิ่ง แม่นยำมีดุลย์น้ำ เสียงที่เป็นธรรมชาติผ่อนคลาย ให้เสียงดนตรีอคูสติคส์ โดยเฉพาะพวกเครื่องสายที่เหมือนจริงอย่างรู้สึกได้ทันทีที่ได้ฟัง

Specifications

System : 2Way, Nearfield mini monitor, Bookshelf/Standmounted
Frequency Range : 65-20,000 Hz
Sensitivity : 85dB/2.83V/m
Normal Impedance : 8 Ohms
Dimensions(WxHxD) : 195x308x195mm

 

XAV Subwoofer HK

ลำโพงซับวูฟเฟอร์ขนาด 8 นิ้ว ที่ออกแบบมาใช้คู่กับลำโพงเนียร์ฟิลด์ มินิ มอร์นิเตอร์ XAV HitKit 35LS โดยมี XAV 2.1BT เแอมป์ 2.1 แชนแนลที่มีมาคู่กับชุดลำโพง XAV HitKit 35LS เป็นตัวขับ

ออกแบบรูปทรงตู้แบนและบาง ไม่เกะกะพื้นที่จัดวาง และเลือกใช้เบสโหลดดิ้งแบบตู้ปิดทำ ให้สามารถวางตู้ซับวูฟเฟอร์ชิดผนังห้องได้โดยยังคงได้ความถี่ต่ำ ๆ ที่มีคุณภาพสูงสุด

สำหรับผู้ที่มีลำโพงเล็กอยู่แล้วก็สามารถนำ ซับวูฟเฟอร์พร้อมแอมป์ชุดนี้ไปใช้งานได้โดยสะดวก เพราะการปรับความกลมกลืนกับลำโพงเล็ก ออกแบบเป็นระบบแอ็คตีฟ แยกวอลลุ่มปรับอิสระ

XAW HKS1

เพื่อให้ได้ค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ของไดรฟ์ยูนิตที่สอดคล้องกับความต้องการของทีมออกแบบ จึงต้องสั่งผลิตไดรเวอร์จากโรงงานที่มีมาตรฐานการผลิตและการวัดผลสูงสุด

วูฟเฟอร์ขนาด 8 นิ้วกรวย Pulp Coated ชนิดหนาพิเศษเพื่อการคงรูปได้ดีในช่วงที่ต้องขยับเคลื่อนตัวมากๆในการสร้างคลื่นความถี่ต่ำ ๆ

ดัสท์แค็ปทำ จากวัสดุเดียวกับกรวย แต่มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษ ใหญ่กว่าที่เห็นอยู่ในไดรเวอร์พวกวูฟเฟอร์/มิดเรนจ์ เพื่อใช้ขอบของดัสท์แค็ปเป็นโครงคาดดามให้กับกรวย เพิ่มความแข็งแรงให้กรวยคงรูปทรงได้ดีขึ้นไปอีก

แผ่นปิดก้นแม่เหล็กเจาะช่องทะลุเซ็นเตอร์โพลพีซ เพื่อระบายความร้อนออกจากช่องวอยซ์คอยล์ของไดรเวอร์ทำให้การทำงานมีเสถียรภาพตลอดเวลา

ช่องที่ทะลุถึงใต้ดัสท์แค็ปยังลดแรงต้านของอากาศที่ถูกขังอยู่ใต้ดัสท์แค็ป ทำให้ Linearity ของสัญญาณเบา ๆ ดีขึ้นป้องกันการเกิด Compress Dynamic อันเนื่องมาจากแรงต้านอากาศได้อีกทางหนึ่ง

Bass Loading

เราต้องการตู้ลำโพงที่มีขนาดเล็ก และสามารถวางตู้ชิดผนังหลังได้โดยการตอบสนองยังราบเรียบ เบสไม่บวม โด่งขึ้นเบสโหลดดิ้งแบบตู้ปิด ค่า Q ต่ำ ๆ จึงเป็นคำตอบที่ลงตัว

วูฟเฟอร์รุ่นนี้มีความถี่เรสโซแนนท์ตอนยังไม่ติดตั้งกับตู้ (Free air resonant : Fs) อยู่ที่ 32 Hz มีความหยุ่นตัวของระบบไดอะแฟรมเทียบเป็นปริมาตรอากาศ (Equivalent volume of compliance:Vas) ที่ 46.98 Litre

มีค่าการหยุดยั้งตัวของไดอะแฟรมหลังสัญญาณสิ้นสุดตอนยังไม่ติดตั้งกับตู้ (Qts) ที่ 0.391

เราใช้ปริมาตรตู้ (Vb) 20.7 ลิตร เพื่อให้ได้ค่า Qtc (ค่าการการหยุดยั้งตัวของไดอะแฟรมวูฟเฟอร์ เมื่อติดตั้งกับตู้ลำโพง) เท่ากับ 0.707

ค่า Qtc = 0.707 เป็นค่าที่ถือว่าตอบสนองความถี่ได้ราบเรียบที่สุด โดยที่ความถี่เรสโซแนนท์ของระบบ (Fc) การตอบสนองความถี่จะตกลงมาจากระดับปกติ 3dB

เป็นค่า Q ที่มีการเกิดขึ้นและการจางหายของความถี่ต่ำ ที่เป็นธรรมชาติตอบสนองต่อสัญญาณฉับพลัน (Transient Response) ได้ดีไม่มีเบสครางค้าง

XAV Subwoofer HK จึงให้เบสที่เรียบ สะอาด มีพลังและมีจังหวะที่แม่นยำ

การตอบสนองความถี่ของ HitKit Sub1 จะมีตำแหน่ง -3dB ที่ 58 Hz ในห้องไร้เสียงสะท้อน (Anechoic Chamber)

Enclosure

รูปทรงตู้แบน บางไม่เกะกะพื้นที่ด้วยขนาด 41.5×41.5x 19.5 ซม.สามารถวางชิดผนังหลังได้เลย

ผนังตู้ไม้เลือกใช้ไม้พาราอัดประสานชนิด Butt Joint Laminated เพราะมีความแข็งแรงสูง ทนต่อแรงบิดได้ดีเก็บสีได้ง่าย สวยงาม ดูคลาสสิคโดยใช้ไม้หนาถึง16 มม.เพื่อให้ตู้มีความ
สงัด

มีการคาดดามโครงตู้เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับผนังตู้ไม่ให้มีการสั่นกระพือ โดยใช้โครงตู้แบบ Rib&Spine Bracing ที่ให้ความแข็งแรง ต้านต่อการเปลี่ยนรูปทรงได้ดีเป็นพิเศษ

Specifications

System : 8″ Active Subwoofer, 100 watt Amplification
Drive r: 200 mm, Pulp Coated Diaphram, Neoprene Surround, Long excursion
Bass : Sealed box
Frequency Range : 28-75 Hz
Dimensions(WxHxD ): 415x415x195mm

XAV Amplifier BT2.1

XAV Amplifier BT2.1 Bluetooth Integrated Amplifier

XAV Amplifier BT2.1 แอมป์เล็กที่ตอบโจทย์ผู้ที่กำลังมองหาความสะดวกสบายในการฟังเพลง ด้วยเทคโนโลยีไร้สายที่พัฒนาขึ้นทุกวัน สมาร์ทโฟนเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น XAV Audio จึงได้พัฒนาแอมปลิฟายเออร์ที่สามารถเชื่อมต่อ บลูทูธได้ ให้ใช้งานง่ายสะดวกสบาย เพียงแค่เชื่อมต่อจับคู่สัญญาณ บลูทูธระหว่างสมาร์ทโฟน(หรืออุปกรณ์ Media player อื่น ๆ) เข้ากับ XAV Amplifier BT2.1 ก็สามารถฟังเพลงที่ชื่นชอบ ได้อย่างสะดวกสบาย ทั้งยังสามารถให้เสียงที่มีคุณภาพ มีรายละเอียด คมชัดความสมจริง ได้อย่างที่ทุกคนใฝ่หา นอกจากนี้ยังมี line-level Analog input ที่ต่อผ่านแจ็ค RCA ทั่วไปได้อย่างสะดวกสบายไม่แพ้กัน

สร้าง Home theater ขนาดย่อมเพียงต่อเข้ากับลำโพง และให้ความสมจริงมากยิ่งขึ้น ด้วยกำลังขับซับวูฟเฟอร์ ที่สามารถให้ได้ถึง 100 วัตต์ ที่จะช่วยเสริมพละกำลังให้กับชุดลำโพงคู่หลัก ให้มีเนื้อมีน้ำหนักที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

สำหรับผู้ที่มีลำโพง HitKit 35LS และ Subwoofer HK อยู่แล้วก็สามารถใช้พร้อมแอมป์ชุดนี้ได้อย่างสะดวกสบาย สามารถการปรับเพิ่มลดความกลมกลืนระหว่างลำโพงกับซับวูฟเฟอร์ได้อย่างอิสระ โดยออกแบบเป็นระบบแอ็คทีฟแยกวอลลุ่มอิสระ

Specification XAV Integrated Amplifier BT2.1

Rated output power : 50W x 2-channel @ 4Ω, 100W PBTL Subwoofer x 1-channel @ 2Ω

Gain : 26 dB

Connections :
Input : -1 line-level input, -Bluetooth wireless high priority over line input
Output : -left/right binding post speaker terminals (Banana jack supported), -Subwoofer binding post speaker terminals (Banana jack supported)

Frequency response : 20Hz – 20kHz ± 0.1 dB, Subwoofer corner 65Hz @ -3dB

Sensitivity : Line input: 0.5 Vrms, Bluetooth (controlled thru device)

Power Supply : 18-24V